Kasy fiskalne z kopią papierową czy elektroniczną?

Jak zapewne Państwo słyszeli, w ostatnim czasie na rynku zagościły kasy i drukarki fiskalne z kopiami elektronicznymi. Cóż to za nowy stwór? Już wyjaśniam.  Tradycyjna, nazwijmy to kasa fiskalna – posiada dwie rolki kasowe. Pierwsza na której drukuje się oryginał paragonu, jest wydawana klientowi podczas dokonywania sprzedaży. Druga rolka, pozostaje w środku urządzenia na tak zwanym zwijaku. Jest to nasza kopia wystawionych paragonów którą musimy przechowywać przez okres 2 lat – na wypadek kontroli Urzędu Skarbowego.

Urządzenie z kopią elektroniczną posiada tylko jedną rolkę kasową – oryginał. Albowiem tylko klient otrzymuje papierową wersję paragonu. Nasza kopia zostaje zapisana na nośniku magnetycznym, czyli mówiąc prościej karcie pamięci – np. takiej jak w aparacie fotograficznym czy telefonie gsm.

kasy fiskalne warszawa farex bursztyn

kasy fiskalne warszawa farex bursztyn

Z tego rozwiązania podatnik ma znaczne korzyści. Po pierwsze, nie musi gromadzić stosu rolek kasowych. Po kliku latach działalności może się tego naprawdę sporo uzbierać. Po drugie, o połowę zmniejsza się zapotrzebowanie na rolki podczas eksploatacji kasy. Po trzecie, podczas ewentualnej kontroli U.S. w prosty sposób można przedstawić kopie paragonów za odpowiedni okres.

No dobrze, a jakiejś wady kasy z kopią elektroniczną? Oczywiście że są… Ale niewielkie. Już o nich piszę.  Generalnie największą wadą jest to że trzeba za nie więcej zapłacić na początku. Jest to różnica około 20-30% wartości kasy. Klient zwykle pyta o najtańsze rozwiązanie, zapominając że coś takiego może na dłuższą metę być dla niego nieopłacalne. Dlatego tak ważne jest przedstawienie sprzedawcy kas fiskalnych swoich potrzeb i planów rozwoju. Pomoże to w trafnym doborze urządzenia. Co do wad kopii elektronicznych, muszę też wspomnieć od znacznie dłuższym okresie ich przechowywania dla potrzeb kontrolnych – to jest 5 lat.

Myślę że, w artykule wyjaśniłem różnice pomiędzy obydwoma rozwiązaniami. Podjęcie decyzji pozostawiam Państwu, ale proszę pamiętać – nowe wypiera stare 🙂

Z ostatnich badań rynku wynika, potwierdzają się przewidywania analityków rynku. Coraz większy procent w tegorocznej sprzedaży kas fiskalnych, mają modele z kopią elektroniczną.

kasy fiskalne

Kasy fiskalne